Biznes na PLUS

Biznes na PLUS

BIZNES NA PLUS   Ta kategoria nie podlega procedurze zgłoszeniowej. Przyznawana jest przez Zarząd Województwa Łódzkiego za całokształt działalności lub wyjątkowe osiągnięcia. Nagroda dedykowana przedsiębiorcom/podmiotom/osobom prowadzącym działalność i posiadającym...
Świadomi w biznesie – Nagroda Publiczności

Świadomi w biznesie – Nagroda Publiczności

ŚWIADOMI W BIZNESIE NAGRODA PUBLICZNOŚCI Celem kategorii jest promowanie odpowiedzialnego społecznie podejścia do prowadzenia działalności biznesowej poprzez wyróżnienie przedsiębiorców, którzy potrafią osiągnąć balans pomiędzy biznesową skutecznością, a społeczną...
Debiut Roku

Debiut Roku

DEBIUT ROKU Nagroda dla przedsiębiorstw, będących w początkowym stadium rozwoju (istnieją nie dłużej niż 2 lata tzn.: od stycznia 2019 roku). Firma musi posiadać minimum prototyp produktu lub rozwiązania/usługi. Nagroda w kategorii Debiut Roku stanowi wyróżnienie dla...
Projekt przyszłości

Projekt przyszłości

PROJEKT PRZYSZŁOŚCI Nagroda dedykowana beneficjentom dotacji unijnych (przyznawanych w ramach I i II osi priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 wdrażanych przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi), którzy podpisali umowy w latach 2016-2019 w ramach konkursów dla...
Edukacja dla Biznesu

Edukacja dla Biznesu

EDUKACJA DLA BIZNESU Nagroda dla przedsiębiorców współpracujących z obszarem edukacji, którzy z własnych środków wspierają szkolnictwo zawodowe na terenie województwa łódzkiego, organizują staże lub praktyki dla uczniów szkół wyższych i placówek prowadzących...
Lider Innowacji

Lider Innowacji

LIDER INNOWACJI Nagroda przyznawana za szczególne zasługi w dziedzinie innowacyjności, celem uhonorowania i promowania podmiotów, których działalność przyczynia się do rozwoju i promocji wynalazczości, transferu technologii oraz upowszechniania kultury innowacyjności....