MIĘDZYNARODOWY SUKCES

Nagroda skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy w latach 2019-2022 z sukcesem eksportowali swój produkt na rynki zagraniczne i konsekwentnie rozszerzają działalność eksportową (przez produkt rozumie się produkt, usługę, inwestycję). Ponadto przedsiębiorca musi prowadzić działalność i mieć główną siedzibę na terenie województwa łódzkiego.

 

  Część A Dane dotyczące kandydata do nagrody  Część B Dodatkowe informacje   - w roku 2019
   %

   - w roku 2020
   %

   - w roku 2021
   %

   - w roku 2022
   %

  • Czy produkt, usługa, inwestycja pozytywnie wpływa na środowisko naturalne:


   Jeśli tak krótko opisz (maksymalnie 300 znaków)

  • Czy wpisuje się w jedną z sześciu specjalizacji regionalnych:

   Jeśli tak, zaznacz odpowiednią

  • Innowacyjność produktu, usługi, inwestycji (wskaż odpowiednie i krótko uzasadnij max. 300 znaków):

  • Promocja regionu dzięki produktowi, usłudze, inwestycji (maksymalnie 300 znaków):
  • Do jakich krajów eksportowany jest produkt, usługa, inwestycja (maksymalnie 300 znaków):
  • Nagrody i wyróżnienia otrzymane przez produkt, usługę, inwestycję (maksymalnie 300 znaków):

  Część C Oświadczenie kandydata do nagrody


  POBIERZ REGULAMIN

  • dostępu do informacji o zbliżających się darmowych szkoleniach;
  • bezpłatnych konferencji, seminariów, spotkań;
  • targów i misji gospodarczych;
  • dofinansowania unijnego i aktualnych konkursów;
  • działań promocyjnych wspierających rozwój Państwa firmy.  *Zgoda wyrażona na podstawie przepisów RODO jest całkowicie dobrowolna i można ją wycofać w każdym momencie pisząc na adres: organizacyjny@lodzkie.pl.
  Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.