MIĘDZYNARODOWY SUKCES

Nagroda skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, które od co najmniej 5 lat  z sukcesem eksportowali swój produkt na rynki zagraniczne i konsekwentnie rozszerzają działalność eksportową (przez produkt rozumie się produkt, usługę, inwestycję). Ponadto przedsiębiorca musi prowadzić działalność i mieć główną siedzibę na terenie województwa łódzkiego.

 

Nabór został zakończony.