O KONKURSIE

Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego stanowi wyróżnienie i szczególne podziękowanie dla podmiotów, które konsekwentnie budują pozytywny wizerunek Województwa Łódzkiego, osiągających najlepsze efekty ekonomiczne, realizujących innowacyjne projekty, cieszących się uznaniem w województwie łódzkim, kraju i za granicą oraz
w sposób spektakularny przyczyniają się do rozwoju gospodarczego regionu łódzkiego.

Przez wszystkie dotychczasowe edycje nagradzane były podmioty, które wniosły znaczący i trwały wkład
w unowocześnienie i rozwój gospodarczy województwa łódzkiego.

Organizatorem Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego „Biznes na PLUS ” jest Województwo Łódzkie.

 

Firmy mogły zgłaszać swoje kandydatury w 5 kategoriach:

1. Świadomi w biznesie- Nagroda Publiczności

2. Debiut Roku

3. Sukcesja z sukcesem

4. Łódzkie zaprogramowane na przyszłość

5. Międzynarodowy sukces

 

Nabór firm do konkursu trwa do 30 wrześnie 2022 roku.                                                                                          

Laureatów poznamy 15 grudnia 2022 roku podczas drugiego dnia XV Europejskiego Forum Gospodarczego.

Regulamin Nagrody

KATEGORIE:

W ramach wszystkich 6-ciu kategorii, zwycięskie firmy zostaną uhonorowane unikatową statuetką, symbolizującą wytrwałość, konsekwencję w działaniu, odwagę w podejmowaniu decyzji oraz niosącą przeświadczenie, że nie istnieją żadne bariery w osiągnięciu zaplanowanego celu. Statuetka ta powinna wszystkim Laureatom zawsze przypominać, jak wielki wkład wnieśli w rozwój gospodarczy regionu łódzkiego, będąc jednocześnie jego najlepszą wizytówką.