DEBIUT W BIZNESIE

Nagroda dla przedsiębiorstw, będących w początkowym stadium rozwoju (istnieją nie dłużej niż od stycznia 2020 roku). Firma musi posiadać co najmniej prototyp produktu lub rozwiązania/usługi. Nagroda w kategorii Debiut Roku stanowi wyróżnienie dla młodych firm, które wprowadzają na rynek nowoczesne, innowacyjne produkty/technologie. Dodatkowo podmiot musi prowadzić działalność i mieć główną siedzibę na terenie województwa łódzkiego.

Nabór został zakończony.