Sukcesja z sukcesem

Nagroda przyznawana za szczególne zasługi w dziedzinie innowacyjności, celem uhonorowania i promowania przedsiębiorstw, które w swojej komunikacji z rynkiem, najaktywniej podkreślają rodzinny charakter firmy, prowadząc spójne i ciekawe działania promocyjne oraz w kreatywny sposób odwołują się do mitu założycielskiego. Nagroda trafi do firmy, która wyróżnia się w swojej działalności najlepszymi praktykami w zakresie prowadzenia biznesu odpowiedzialnego oraz opartego na wartościach Dodatkowo podmiot musi prowadzić działalność i mieć główną siedzibę na terenie województwa łódzkiego.

  Część A Dane dotyczące kandydata do nagrody  Część B Informacje o podmiocie


  1. Sukcesy przedsiębiorstwa w Polsce na przestrzeni co najmniej ostatnich 5 lat

  jeśli tak w jakim zakresie- krótko opisz max. 500 znaków

  2. Stosowane innowacyjne rozwiązania

  jeśli tak w jakim zakresie- krótko opisz max. 500 znaków
  medycyna, farmacja i kosmetykinowoczesny przemysł włókienniczy i mody (w tym wzornictwo)zaawansowane materiały budowlaneenergetyka (w tym Odnawialne Źródła Energii)innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywczeinformatyka i telekomunikacja

  3. Działalność na rzecz środowiska lokalnego i realizowanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu

  jeśli tak w jakim zakresie- krótko opisz max. 500 znaków

  4. Twój wpływ na rozpoznawalność i promocję województwa łódzkiego

  jeśli tak w jakim zakresie- krótko opisz max. 500 znaków

  5. Otrzymane nagrody i wyróżnienia lub certyfikaty

  jeśli tak w jakim zakresie- krótko opisz max. 500 znaków

  6. Dodatkowe informacje (np. działalność prospołeczna lub charytatywna)

  jeśli tak w jakim zakresie- krótko opisz max. 500 znaków  Część C Oświadczenie kandydata do nagrody


  POBIERZ REGULAMIN

  • dostępu do informacji o zbliżających się darmowych szkoleniach;
  • bezpłatnych konferencji, seminariów, spotkań;
  • targów i misji gospodarczych;
  • dofinansowania unijnego i aktualnych konkursów;
  • działań promocyjnych wspierających rozwój Państwa firmy.  *Zgoda wyrażona na podstawie przepisów RODO jest całkowicie dobrowolna i można ją wycofać w każdym momencie pisząc na adres: organizacyjny@lodzkie.pl.
  Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.