ŚWIADOMI W BIZNESIE

NAGRODA PUBLICZNOŚCI

Celem kategorii jest promowanie odpowiedzialnego społecznie podejścia do prowadzenia działalności biznesowej poprzez wyróżnienie przedsiębiorców, którzy w pozytywny sposób oddziałują na jakość życia w województwie łódzkim. W tej kategorii ocenie podlegać będą działania realizowane
w obszarze: zarządzania kapitałem ludzkim i intelektualnym w firmie; ochrony środowiska naturalnego; rozwoju społeczności lokalnych; etycznych praktyk w biznesie. Dodatkowo przedsiębiorca musi prowadzić działalność i mieć główną siedzibę na terenie województwa łódzkiego.

Nabór do konkursu „ŚWIADOMI W BIZNESIE” został zakończony.

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia.

Rozstrzygnięcie konkursu już 16 września.