ŚWIADOMI W BIZNESIE

NAGRODA PUBLICZNOŚCI

Celem kategorii jest promowanie odpowiedzialnego społecznie podejścia do prowadzenia działalności biznesowej poprzez wyróżnienie przedsiębiorców, którzy w pozytywny sposób oddziałują na jakość życia w województwie łódzkim. W tej kategorii ocenie podlegać będą działania realizowane
w obszarze: zarządzania kapitałem ludzkim i intelektualnym w firmie; ochrony środowiska naturalnego; rozwoju społeczności lokalnych; etycznych praktyk w biznesie. Dodatkowo przedsiębiorca musi prowadzić działalność i mieć główną siedzibę na terenie województwa łódzkiego.

Zgłoś swoją firmę


Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza do dnia 31 lipca 2019 r.


Część A Dane dotyczące kandydata do nagrody


Część B Informacje o podmiocie


• realizacja akcji charytatywnych

jeśli tak w jakim zakresie- krótko opisz max. 300 znaków

• udzielona pomoc społeczna na cele pożytku publicznego

jeśli tak w jakim zakresie- krótko opisz max. 300 znaków

• realizacja inicjatyw integracyjnych i kulturalnych dla pracowników

jeśli tak w jakim zakresie- krótko opisz max. 300 znaków

• współpraca z instytucjami otoczenia biznesu

jeśli tak w jakim zakresie- krótko opisz max. 300 znaków

• korzystanie z mediacji lub innych polubownych metod rozwiązywania sporów

jeśli tak w jakim zakresie- krótko opisz max. 300 znaków

• ergonomia i bezpieczeństwo w pracy

jeśli tak w jakim zakresie- krótko opisz max. 300 znaków

• wspieranie lokalnego biznesu

jeśli tak w jakim zakresie- krótko opisz max. 300 znaków

• zatrudnienie osób niepełnosprawnych

jeśli tak w jakim zakresie- krótko opisz max. 500 znaków

• realizacja akcji proekologicznych

jeśli tak w jakim zakresie- krótko opisz max. 300 znaków

• pozytywne oddziaływanie firmy na środowisko

jeśli tak w jakim zakresie- krótko opisz max. 300 znaków

• wspieranie organizacji prośrodowiskowych

jeśli tak w jakim zakresie- krótko opisz max. 300 znaków

• zastosowanie urządzeń w technologii energooszczędnej lub alternatywnych źródeł energii

jeśli tak w jakim zakresie- krótko opisz max. 300 znaków


Część C Oświadczenie kandydata do nagrody


ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM

  • dostępu do informacji o zbliżających się darmowych szkoleniach;
  • bezpłatnych konferencjach, seminariach, spotkaniach;
  • targach i misjach gospodarczych;
  • dofinansowania unijnego i aktualnych konkursach;
  • działaniach promocyjnych wspierających rozwój Państwa firmy.Zgodę można wycofać w każdym czasie pisząc na adres organizacyjny@lodzkie.pl.
Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.