ŚWIADOMI W BIZNESIE

NAGRODA PUBLICZNOŚCI

Celem kategorii jest promowanie odpowiedzialnego społecznie podejścia do prowadzenia działalności biznesowej poprzez wyróżnienie przedsiębiorców, którzy potrafią osiągnąć balans pomiędzy biznesową skutecznością, a społeczną odpowiedzialnością, a także w pozytywny sposób oddziałują na jakość życia w województwie łódzkim, konsekwentnie realizują działania wspierające rodzinę oraz umożliwiające pracownikom zdrową równowagę pomiędzy rozwojem zawodowym a realizowaniem siebie w życiu prywatnym. To wyróżnienie dla przedsiębiorców, którzy wspierają i wdrażają działania na rzecz ochrony środowiska, zwłaszcza takie, które mają pozytywny wpływ na otoczenie firmy. Dodatkowo przedsiębiorca musi prowadzić działalność i mieć główną siedzibę na terenie województwa łódzkiego

Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza do dnia 30.09.2020 r.


Część A Dane dotyczące kandydata do nagrody


Część B Informacje o podmiocie


• Realizacja akcji charytatywnych

jeśli tak w jakim zakresie- krótko opisz max. 500 znaków

• Udzielona pomoc społeczna na cele pożytku publicznego

jeśli tak w jakim zakresie- krótko opisz max. 500 znaków

• Realizacja inicjatyw integracyjnych i kulturalnych dla pracowników

jeśli tak w jakim zakresie- krótko opisz max. 500 znaków

• Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników

jeśli tak w jakim zakresie- krótko opisz max. 500 znaków

• Współpraca z instytucjami otoczenia biznesu lub/i rynku pracy

jeśli tak w jakim zakresie- krótko opisz max. 500 znaków

• Ergonomia i bezpieczeństwo w pracy

jeśli tak w jakim zakresie- krótko opisz max. 500 znaków

• Wspieranie lokalnego biznesu

jeśli tak w jakim zakresie- krótko opisz max. 500 znaków

• Zatrudnienie osób niepełnosprawnych lub/i osób powyżej 50 roku życia

jeśli tak w jakim zakresie- krótko opisz max. 500 znaków

• Realizacja akcji proekologicznych

jeśli tak w jakim zakresie- krótko opisz max. 500 znaków

• Pozytywne oddziaływanie firmy na środowisko

jeśli tak w jakim zakresie- krótko opisz max. 500 znaków

• Wspieranie organizacji prośrodowiskowych

jeśli tak w jakim zakresie- krótko opisz max. 500 znaków

• Zastosowanie urządzeń w technologii energooszczędnej lub alternatywnych źródeł energii

jeśli tak w jakim zakresie- krótko opisz max. 500 znakówCzęść C Oświadczenie kandydata do nagrody


POBIERZ REGULAMIN

  • dostępu do informacji o zbliżających się darmowych szkoleniach;
  • bezpłatnych konferencjach, seminariach, spotkaniach;
  • targach i misjach gospodarczych;
  • dofinansowania unijnego i aktualnych konkursach;
  • działaniach promocyjnych wspierających rozwój Państwa firmy.Zgodę można wycofać w każdym czasie pisząc na adres organizacyjny@lodzkie.pl.
Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.