„Eksportowy Produkt Roku” NIEUŻYWANE

„Eksportowy Produkt Roku” NIEUŻYWANE

EKSPORTOWY PRODUKT ROKU Nagroda skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy w latach 2016-2018 z sukcesem eksportowali swój produkt na rynki zagraniczne. Ponadto przedsiębiorca musi prowadzić działalność i mieć główną siedzibę na terenie...
Eksportowy produkt roku

Eksportowy produkt roku

EKSPORTOWY PRODUKT ROKU Nagroda skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy w latach 2018-2021 z sukcesem eksportowali swój produkt na rynki zagraniczne i konsekwentnie rozszerzają działalność eksportową (przez produkt rozumie się produkt,...
Lider Innowacji

Lider Innowacji

LIDER INNOWACJI Nagroda przyznawana za szczególne zasługi w dziedzinie innowacyjności, celem uhonorowania i promowania podmiotów, których działalność przyczynia się do rozwoju i promocji wynalazczości, transferu technologii oraz upowszechniania kultury innowacyjności....