ŚWIADOMI W BIZNESIE

nagroda publiczności

 

Celem kategorii jest promowanie odpowiedzialnego społecznie podejścia do prowadzenia działalności biznesowej poprzez wyróżnienie przedsiębiorców, którzy potrafią osiągnąć balans pomiędzy biznesową skutecznością, a społeczną odpowiedzialnością, a także w pozytywny sposób oddziałują na jakość życia w województwie łódzkim, konsekwentnie realizują działania wspierające rodzinę oraz umożliwiające pracownikom zdrową równowagę pomiędzy rozwojem zawodowym a realizowaniem siebie w życiu prywatnym. To wyróżnienie dla przedsiębiorców, którzy wspierają i wdrażają działania na rzecz ochrony środowiska, zwłaszcza takie, które mają pozytywny wpływ na otoczenie firmy. Dodatkowo przedsiębiorca musi prowadzić działalność
i mieć główną siedzibę na terenie województwa łódzkiego.

 

  Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza do dnia 30 czerwca 2021 r.


  Część A Dane dotyczące kandydata do nagrody


  Część B Informacje o podmiocie


  • Realizacja akcji charytatywnych

  jeśli tak w jakim zakresie- krótko opisz max. 500 znaków

  • Udzielona pomoc społeczna na cele pożytku publicznego

  jeśli tak w jakim zakresie- krótko opisz max. 500 znaków

  • Realizacja inicjatyw integracyjnych i kulturalnych dla pracowników

  jeśli tak w jakim zakresie- krótko opisz max. 500 znaków

  • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników

  jeśli tak w jakim zakresie- krótko opisz max. 500 znaków

  • Współpraca z instytucjami otoczenia biznesu lub/i rynku pracy

  jeśli tak w jakim zakresie- krótko opisz max. 500 znaków

  • Ergonomia i bezpieczeństwo w pracy

  jeśli tak w jakim zakresie- krótko opisz max. 500 znaków

  • Wspieranie lokalnego biznesu

  jeśli tak w jakim zakresie- krótko opisz max. 500 znaków

  • Zatrudnienie osób niepełnosprawnych lub/i osób powyżej 50 roku życia

  jeśli tak w jakim zakresie- krótko opisz max. 500 znaków

  • Realizacja akcji proekologicznych

  jeśli tak w jakim zakresie- krótko opisz max. 500 znaków

  • Pozytywne oddziaływanie firmy na środowisko

  jeśli tak w jakim zakresie- krótko opisz max. 500 znaków

  • Wspieranie organizacji prośrodowiskowych

  jeśli tak w jakim zakresie- krótko opisz max. 500 znaków

  • Zastosowanie urządzeń w technologii energooszczędnej lub alternatywnych źródeł energii

  jeśli tak w jakim zakresie- krótko opisz max. 500 znaków  Część C Oświadczenie kandydata do nagrody


  POBIERZ REGULAMIN

  • dostępu do informacji o zbliżających się darmowych szkoleniach;
  • bezpłatnych konferencji, seminariów, spotkań;
  • targów i misji gospodarczych;
  • dofinansowania unijnego i aktualnych konkursów;
  • działań promocyjnych wspierających rozwój Państwa firmy.  Zgodę można wycofać w każdym czasie pisząc na adres organizacyjny@lodzkie.pl.
  Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.