ŁÓDZKIE – EDUKACJA DLA BIZNESU

„Łódzkie – Edukacja dla Biznesu”- nagroda dla przedsiębiorstw współpracujących z obszarem edukacji, które z własnych środków wspierają szkolnictwo zawodowe na terenie województwa łódzkiego, organizują staże lub praktyki dla uczniów szkół wyższych i placówek prowadzących kształcenie zawodowe. Dodatkowo podmiot musi prowadzić działalność i mieć główną siedzibę na terenie województwa łódzkiego.

Zdjęcie pochodzi z archiwum Komisji Europejskiej.

Zgłoś swoją firmę


Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza do dnia 31 lipca 2019 r.


Część A Dane dotyczące kandydata do nagrody


Część B Informacje o podmiocie


1. Doposażanie bazy dydaktycznej szkół

jeśli tak w jakim zakresie- krótko opisz max. 500 znaków

2. Organizacja i prowadzenie klas patronackich

jeśli tak w jakim zakresie- krótko opisz max. 500 znaków

3. Doskonalenie zawodowe kadry szkoły

jeśli tak w jakim zakresie- krótko opisz max. 500 znaków

4. Realizacja praktycznej nauki zawodu (organizacja staży i praktyk dla uczniów)

jeśli tak w jakim zakresie- krótko opisz max. 500 znaków

5. Organizacja wizyt dla uczniów w przedsiębiorstwie

jeśli tak w jakim zakresie- krótko opisz max. 500 znaków

6. Organizacja konkursów/turniejów/olimpiad

jeśli tak w jakim zakresie- krótko opisz max. 500 znaków

7. Udział w uruchamianiu przez szkołę nowych kierunków kształcenia na potrzeby przedsiębiorstwa

jeśli tak w jakim zakresie- krótko opisz max. 500 znaków

8. Przyznawanie stypendiów dla uczniów

jeśli tak w jakim zakresie- krótko opisz max. 500 znaków

9. Zapewnienie miejsc pracy dla uczniów szkół zawodowych

jeśli tak w jakim zakresie- krótko opisz max. 500 znaków


Część C Oświadczenie kandydata do nagrody


ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM

  • dostępu do informacji o zbliżających się darmowych szkoleniach;
  • bezpłatnych konferencjach, seminariach, spotkaniach;
  • targach i misjach gospodarczych;
  • dofinansowania unijnego i aktualnych konkursach;
  • działaniach promocyjnych wspierających rozwój Państwa firmy.Zgodę można wycofać w każdym czasie pisząc na adres organizacyjny@lodzkie.pl.
Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.