EDUKACJA DLA BIZNESU

Nagroda dla przedsiębiorców współpracujących z obszarem edukacji, którzy z własnych środków wspierają szkolnictwo zawodowe na terenie województwa łódzkiego, organizują staże lub praktyki dla uczniów szkół wyższych i placówek prowadzących kształcenie zawodowe. Dodatkowo przedsiębiorca musi prowadzić działalność i mieć główną siedzibę na terenie województwa łódzkiego.

 

Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza do dnia 30.09.2020 r.


Część A Dane dotyczące kandydata do nagrody


Część B Opis Twojej firmy
jeśli tak to w jakim zakresie -k rótko opisz max. 500 znakówjeśli tak w jakim zakresie- krótko opisz max. 500 znakówjeśli tak w jakim zakresie- krótko opisz max. 500 znakówjeśli tak w jakim zakresie- krótko opisz max. 500 znakówjeśli tak w jakim zakresie- krótko opisz max. 500 znakówjeśli tak w jakim zakresie- krótko opisz max. 500 znakówjeśli tak w jakim zakresie- krótko opisz max. 500 znakówjeśli tak w jakim zakresie- krótko opisz max. 500 znakówjeśli tak w jakim zakresie- krótko opisz max. 500 znaków


Część C Oświadczenie kandydata do nagrody


POBIERZ REGULAMIN

  • dostępu do informacji o zbliżających się darmowych szkoleniach;
  • bezpłatnych konferencjach, seminariach, spotkaniach;
  • targach i misjach gospodarczych;
  • dofinansowania unijnego i aktualnych konkursach;
  • działaniach promocyjnych wspierających rozwój Państwa firmy.Zgodę można wycofać w każdym czasie pisząc na adres organizacyjny@lodzkie.pl.
Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.