EDUKACJA DLA BIZNESU

Nagroda dla przedsiębiorców współpracujących z obszarem edukacji, którzy z własnych środków wspierają szkolnictwo zawodowe na terenie województwa łódzkiego, organizują staże lub praktyki dla uczniów szkół wyższych i placówek prowadzących kształcenie zawodowe. Dodatkowo przedsiębiorca musi prowadzić działalność i mieć główną siedzibę na terenie województwa łódzkiego.