ŁÓDZKIE – EDUKACJA DLA BIZNESU

„Łódzkie – Edukacja dla Biznesu”- nagroda dla przedsiębiorstw współpracujących z obszarem edukacji, które z własnych środków wspierają szkolnictwo zawodowe na terenie województwa łódzkiego, organizują staże lub praktyki dla uczniów szkół wyższych i placówek prowadzących kształcenie zawodowe. Dodatkowo podmiot musi prowadzić działalność i mieć główną siedzibę na terenie województwa łódzkiego.

Zdjęcie pochodzi z archiwum Komisji Europejskiej.

Nabór do konkursu „ŁÓDZKIE – EDUKACJA DLA BIZNESU” został zakończony.

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia.

Rozstrzygnięcie konkursu już 16 września.