LIDER INNOWACJI

Nagroda przyznawana za szczególne zasługi w dziedzinie innowacyjności, celem uhonorowania
i promowania podmiotów, których działalność przyczynia się do rozwoju i promocji wynalazczości, transferu technologii oraz upowszechniania kultury innowacyjności. Liderem Innowacji zostanie ten, który w sposób szczególny przyczynił się do rozwoju regionu poprzez swoją innowacyjną działalność. Dodatkowo podmiot musi prowadzić działalność i mieć główną siedzibę na terenie województwa łódzkiego.

Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza do dnia 30.09.2020 r.


Część A Dane dotyczące kandydata do nagrody


Część B Informacje o podmiocie


1. Wprowadzasz na rynek nowatorskie rozwiązania, usługi i produkty

jeśli tak w jakim zakresie- krótko opisz max. 500 znaków

2. Realizujesz projekty badawczo-rozwojowe w obszarach Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji

jeśli tak w jakim zakresie- krótko opisz max. 500 znaków
medycyna, farmacja i kosmetykinowoczesny przemysł włókienniczy i mody (w tym wzornictwo)zaawansowane materiały budowlaneenergetyka (w tym Odnawialne Źródła Energii)innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywczeinformatyka i telekomunikacja

3. Prowadzisz działania oparte na nowatorskich rozwiązaniach

jeśli tak w jakim zakresie- krótko opisz max. 500 znaków

4. Aktywnie współpracujesz z jednostkami naukowymi i startupami

jeśli tak w jakim zakresie- krótko opisz max. 500 znaków

5. Konsekwentnie dążysz do realizacji własnej wizji biznesowej

jeśli tak w jakim zakresie- krótko opisz max. 500 znaków

6. Swoimi działaniami przyczyniasz się do rozwoju obszarów RIS

jeśli tak w jakim zakresie- krótko opisz max. 500 znaków
medycyna, farmacja i kosmetykinowoczesny przemysł włókienniczy i mody (w tym wzornictwo)zaawansowane materiały budowlaneenergetyka (w tym Odnawialne Źródła Energii)innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywczeinformatyka i telekomunikacja

7. Twój wpływ na rozpoznawalność i promocję województwa łódzkiego

jeśli tak w jakim zakresie- krótko opisz max. 500 znakówCzęść C Oświadczenie kandydata do nagrody


POBIERZ REGULAMIN

  • dostępu do informacji o zbliżających się darmowych szkoleniach;
  • bezpłatnych konferencjach, seminariach, spotkaniach;
  • targach i misjach gospodarczych;
  • dofinansowania unijnego i aktualnych konkursach;
  • działaniach promocyjnych wspierających rozwój Państwa firmy.Zgodę można wycofać w każdym czasie pisząc na adres organizacyjny@lodzkie.pl.
Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.