EKSPORTOWY PRODUKT ROKU

Nagroda skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy w latach 2016-2018 z sukcesem eksportowali swój produkt na rynki zagraniczne. Ponadto przedsiębiorca musi prowadzić działalność i mieć główną siedzibę na terenie województwa łódzkiego.

Zgłoś swoją firmę


Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza do dnia 31 lipca 2019 r.


Część A Dane dotyczące kandydata do nagrody


Część B Dodatkowe informacje  - w roku 2016
  %

  - w roku 2017
  %

  - w roku 2018
  %

 • Czy produkt jest ekologiczny:


  Jeśli tak krótko opisz (maksymalnie 300 znaków)

 • Czy wpisuje się w jedną z sześciu specjalizacji regionalnych:

  Jeśli tak, zaznacz odpowiednią

 • Innowacyjność produktu (wskaż odpowiednie i krótko uzasadnij max. 300 znaków):

 • Promocja regionu dzięki produktowi (maksymalnie 300 znaków):
 • Do jakich krajów eksportowany jest produkt (maksymalnie 300 znaków):
 • Nagrody i wyróżnienia otrzymane przez produkt (maksymalnie 300 znaków):

Część C Oświadczenie kandydata do nagrody

ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM


 • dostępu do informacji o zbliżających się darmowych szkoleniach;
 • bezpłatnych konferencjach, seminariach, spotkaniach;
 • targach i misjach gospodarczych;
 • dofinansowania unijnego i aktualnych konkursach;
 • działaniach promocyjnych wspierających rozwój Państwa firmy.Zgodę można wycofać w każdym czasie pisząc na adres organizacyjny@lodzkie.pl.
Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.