EKSPORTOWY PRODUKT ROKU

Nagroda skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy w latach 2018-2021 z sukcesem eksportowali swój produkt na rynki zagraniczne i konsekwentnie rozszerzają działalność eksportową (przez produkt rozumie się produkt, usługę, inwestycję). Ponadto przedsiębiorca musi prowadzić działalność i mieć główną siedzibę na terenie województwa łódzkiego.

 

Nabór firm do konkursu został zakończony. Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia.