EDUKACJA DLA BIZNESU

 

Nagroda dla przedsiębiorców współpracujących z obszarem edukacji, którzy z własnych środków wspierają szkolnictwo zawodowe na terenie województwa łódzkiego, organizują staże lub praktyki dla uczniów szkół wyższych i placówek prowadzących kształcenie zawodowe. Dodatkowo przedsiębiorca musi prowadzić działalność i mieć główną siedzibę na terenie województwa łódzkiego.

 

  Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza do dnia 31.10.2020 r.


  Część A Dane dotyczące kandydata do nagrody


  Część B Opis Twojej firmy
  jeśli tak to w jakim zakresie -k rótko opisz max. 500 znaków  jeśli tak w jakim zakresie- krótko opisz max. 500 znaków  jeśli tak w jakim zakresie- krótko opisz max. 500 znaków  jeśli tak w jakim zakresie- krótko opisz max. 500 znaków  jeśli tak w jakim zakresie- krótko opisz max. 500 znaków  jeśli tak w jakim zakresie- krótko opisz max. 500 znaków  jeśli tak w jakim zakresie- krótko opisz max. 500 znaków  jeśli tak w jakim zakresie- krótko opisz max. 500 znaków  jeśli tak w jakim zakresie- krótko opisz max. 500 znaków


  Część C Oświadczenie kandydata do nagrody


  POBIERZ REGULAMIN

  • dostępu do informacji o zbliżających się darmowych szkoleniach;
  • bezpłatnych konferencji, seminariów, spotkań;
  • targów i misji gospodarczych;
  • dofinansowania unijnego i aktualnych konkursów;
  • działań promocyjnych wspierających rozwój Państwa firmy.  Zgodę można wycofać w każdym czasie pisząc na adres organizacyjny@lodzkie.pl.
  Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.