DEBIUT ROKU

Nagroda dla przedsiębiorstw, będących w początkowym stadium rozwoju (istnieją nie dłużej niż 2 lata tzn.: od stycznia 2019 roku). Firma musi posiadać minimum prototyp produktu lub rozwiązania/usługi. Nagroda w kategorii Debiut Roku stanowi wyróżnienie dla młodych firm, które wprowadzają na rynek nowoczesne, innowacyjne produkty/technologie. Dodatkowo podmiot musi prowadzić działalność i mieć główną siedzibę na terenie województwa łódzkiego.

  Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza do dnia 31.10.2020 r.


  Część A Dane dotyczące kandydata do nagrody  Część B Opis Twojej firmy  - produkt/ technologia wpisuje się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje

  - jeśli tak wskaż odpowiedni i krótko opisz max. 500 znaków

  Zakres działalności firmy:


  jeśli tak krótko opisz max. 500 znaków

  jeśli tak krótko opisz max. 500 znaków  Część C Oświadczenie kandydata do nagrody


  POBIERZ REGULAMIN

  • dostępu do informacji o zbliżających się darmowych szkoleniach;
  • bezpłatnych konferencjach, seminariach, spotkaniach;
  • targach i misjach gospodarczych;
  • dofinansowania unijnego i aktualnych konkursach;
  • działaniach promocyjnych wspierających rozwój Państwa firmy.  Zgodę można wycofać w każdym czasie pisząc na adres organizacyjny@lodzkie.pl.
  Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.